Visie van onze school

De Regenboog, een school waar kinderen zich 'thuis' voelen.

Kinderen moeten zich op onze school ‘thuis’ voelen. Het welbevinden van kinderen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen groeien, bloeien én leren. We bereiken dit door op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, gebaseerd op dialoog, overleg en inleving. Regelmatig voorzien we klasdoorbrekende activiteiten (ateliers) die er voor zorgen dat kinderen elkaar beter leren kennen. Ook binnen de klas worden er wekelijks momenten voorzien (klasraden) waar kinderen in overleg tot afspraken komen en leren rekening houden met elkaar. De leerkrachten begeleiden en sturen deze groei- en ontwikkelingsprocessen van kinderen en staan open voor de capaciteiten en eigenheid van elk kind. 

Freinetwerking als uitgangspunt.

We begeleiden kinderen in het verwerven van de nodige kennis, vaardigheden en houdingen.  Deze stellen hen in staat om in de samenleving een plaats te verwerven en uit te groeien tot zelfbewuste gelukkige mensen. Binnen De Regenboog trachten we dit doel te realiseren, vertrekkende vanuit onze praktijkervaringen en een Freinetachtergrond.

De Freinetpedagogie is ontwikkeld door de Franse dorpsonderwijzer Célestin Freinet (1896 – 1966). Zijn pedagogisch denken is gebaseerd op een doordacht en bewonderend beschouwen en beleven van het leven. Hij vertrekt vanuit de ervaringen en interesses van het kind, van zoeken en ontdekken en al doende leren. In de dagelijkse praktijk krijgt deze pedagogie vorm in Freinettechnieken zoals werken met kringen (praatronde), zelfstandig werk, weekwerk, onderzoek en project, vrije teksten, de klasraad, enz. 

Kinderen worden via Freinet-technieken en -werkvormen aangemoedigd om afspraken te maken, samen te werken, keuzes te maken, informatie te verzamelen en te verwerken, zelfgestuurd te werken en problemen op te lossen. Als school is het onze maatschappelijke opdracht om met de kinderen de eindtermen van het basisonderwijs te bereiken. Een opdracht die we ter harte nemen.

De Regenboog bereidt kinderen voor op de diverse samenleving van vandaag en morgen.

Onze school ziet diversiteit in de klasgroep als een sterkte. Onze klaswerking is gebaseerd op werkvormen en technieken waarin het samenwerken en het mekaar helpen, worden bevorderd en aangemoedigd. We streven naar een klimaat waarin leerlingen zich gewaardeerd voelen en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor de klasgroep.

Ruimte voor vrije expressie en kunstzinnige vorming.

Creativiteit en cultuureducatie is een belangrijke pijler in het Freinetonderwijs en ook in onze school. Uitgaande van hun interesses en hun mogelijkheden geven we de kinderen voldoende kansen om uiting te geven aan hun gedachten en gevoelens door middel van tekenen, schilderen, illustreren, textiele werkvormen, schrijven, toneel, muziek, dans, filmpjes, fotografie,… Kinderen komen toe aan het ontdekken van hun eigen mogelijkheden en ze krijgen een gevoel van esthetiek doordat ze in aanraking komen met verschillende uitingsvormen van kunst.

 

KOM BINNEN IN ONZE KLASSEN >>
CONTACTEER DE SCHOOL >>

Schrijf je in voor de Weerberichten (onze nieuwsbrief, niet te missen!).

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x