Privacy

Disclaimer en privacybeleid

GO! basisschool de Regenboog  besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het GO! basisschool de Regenboog  niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

 

Disclaimer

 

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal GO! basisschool de Regenboog  al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via de Regenboog @de Regenboog 

 

GO! basisschool de Regenboog  spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. GO! basisschool de Regenboog  kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

 

GO! basisschool de Regenboog  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.

 

GO! basisschool de Regenboog  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

De website van GO! basisschool de Regenboog  bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld.  GO! basisschool de Regenboog   controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. GO! basisschool de Regenboog  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

 

GO! basisschool de Regenboog  heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.

 

Privacybeleid

 

Door het invoeren van zijn persoonsgegevens op de website van GO! basisschool de Regenboog  gaat de gebruiker ermee akkoord dat die gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Die bestanden behoren uitsluitend toe aan GO! basisschool de Regenboog  .

 

GO! basisschool de Regenboog  respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per e-mail, registratie en/of contactformulier) aan GO! basisschool de Regenboog  verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 worden behandeld. Dat is de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

 

De persoonsgegevens die de gebruiker via de website van GO! basisschool de Regenboog   verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. De gebruiker heeft zelf de mogelijkheid zijn eigen persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren.

 

Wie vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door GO! basisschool de Regenboog , of die gegevens wil laten verwijderen, neemt het best contact op met de adm@regenboog.be

Schrijf je in voor de Weerberichten (onze nieuwsbrief, niet te missen!).

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x