Nieuwe ouders

Onze school in 10 kerngedachten

1.Onze school ligt in een buurt vol variatie. We willen deze rijkdom verwelkomen, respecteren en benutten in ons onderwijs. 2.Onze aanpak is gebaseerd op de visie en het gedachtegoed van Freinet. 3.Kinderen komen naar school om vaardigheden te leren en kennis op te doen. Leerplandoelen en eindtermen worden bereikt. In onze school wordt geleerd, samen geleerd én geleerd om samen te leven. 4.Ervaringen, interesses, vragen en behoeften van kinderen zijn het startpunt van ons onderwijs. Kinderen werken samen aan onderzoek, werkstukken en projecten. Ze leren van mekaar in leerkringen. 5.In onze klas – en schoolraden en in het dagelijks klasleven bieden we onze kinderen ruimte voor vrij en verantwoordelijk denken en handelen ten dienste van zichzelf en ten dienste van de groep. 6.Onze school vermijdt competitie en vergelijken, maar zet in op samenwerking ten voordele van de gemeenschap. 7.Via ateliers en coaching stimuleren we kinderen tot persoonlijke, creatieve en spontane expressie. 8.Onze school zet in op vernieuwingen en nieuwe didactische inzichten. We doen dit niet blind en slaafs maar met oog voor tradities en beproefde methodieken. 9.Onze school wil een warme gemeenschap zijn waar kinderen hulp en stimulans ervaren en zichzelf kunnen overstijgen. 10.Ouders en leerkrachten werken samen om van onze school een zo aangenaam mogelijke en zo leerrijk mogelijke plaats te maken.

Digitale Kijkdagen

Meer foto's

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x